v košíku: 0 položek k zaplacení: 0,00 Kč

Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby). Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud

Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).Výrobek byl poškozen působením živlů.Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

Postup při reklamaci

Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem (zboží nezasílejte na dobírku, taková zásilka může být odmítnuta). Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu (popřípadě přiložený formulář určený pro reklamaci).

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.